bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử

MÃ SẢN PHẨM: TD-709424198568 Đã bán Hơn 200 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,783,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 7 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Hanyun
Chất liệu: khác
Phong cách: phong cách Bắc Âu
Hình dạng: lớp đơn
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hoa
Các yếu tố phổ biến: phong cách mực
Phân loại màu sắc: 68cm Thiền Trà Khai Sáng (Châm Nước Đáy Thông Minh) 68cm Trà Thiền Khai Sáng + Bộ Trà Đất Sét Tím (Châm Nước Đáy Thông Minh) 68cm Trà Thiền Khai Sáng + Bộ Trà Ge Lò (Đổ Đáy Thông Minh) 68cm Thiền Trà Khai Sáng + Junyao Placer Vàng (Nước thông minh ở phía dưới) 68cm Khai sáng trà Zen + Ly có tay cầm (nước ở phía dưới thông minh) 68cm Khai sáng trà Zen + Bình rồng Zisha (nước ở phía dưới thông minh) 68cm Khai sáng trà Zen + Tay cầm bên lò Mi (có nước trên phía dưới thông minh) 68cm Khai sáng trà Zen + Gốm đen Yuanshan (Nạp ​​nước đáy thông minh) 68cm Khai sáng trà Zen + Tay cầm bên sứ trắng (Nạp ​​nước đáy thông minh) 68cm Khai sáng trà Zen + Lò nung Tangyun Ge (Nạp ​​nước đáy thông minh) Trà Zen 68cm Khai sáng + Câu hỏi Thiền tự động (Nước đáy thông minh) Khai sáng trà Zen 68cm + Lò nung Heyun Ge (Đổ nước đáy thông minh) Khai sáng trà Zen 68cm + Bộ trà Linglong ( Đổ nước đáy thông minh) Khai sáng trà Zen 68cm + Ly Cui Wen (Nước đáy thông minh Làm đầy) 68cm Thiền Trà Khai Sáng + Gốm Đen tự động (đổ nước đáy thông minh) 68cm Thiền Trà Khai Sáng + Vần Trúc tự động (đổ nước đáy thông minh) 68cm Trà Thiền Khai Sáng + Hongfu Tự Động (đổ nước đáy thông minh) 68cm Trà Thiền Khai Sáng + Hương Thơm Tối Tự động (đổ nước đáy thông minh) 68cm Trà Thiền + Đất sét tím mẫu đơn (Đỉnh đáy thông minh với nước) 68cm Trà đạo Thiền + Đất sét tím Như Ý (Đỉnh đáy thông minh với nước) Trà Thiền 68cm Khai sáng + Cá ngọc lam (Đỉnh đáy thông minh với nước) ) 68cm Trà Thiền Khai Ngộ + Gốm Xanh Đen Bóng (Nước Đáy Thông Minh) 68cm Trà Thiền Khai Sáng + Thơ Đường Đen (Tràn Nước Đáy Thông Minh) 68cm Trà Thiền Ngộ + Tay Cầm Bên Màu Xanh Đậm (Châm Đáy Thông Minh)
Khoảng giá: 300 nhân dân tệ-599 nhân dân tệ
Mã sản phẩm: HY-149
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Cho dù đó là thủ công: có
bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử bộ pha trà điện Khay trà nhỏ tích hợp bộ trà thủy tinh hoàn toàn tự động gia dụng, bàn trà đơn giản sang trọng, nhẹ nhàng với ấm đun nước ở phía dưới bộ pha trà điện bàn trà điện tử

Customer Reviews

một**5
21 ngày trước  68cm Trà Zen giác ngộ + ly có tay cầm (châm nước đáy thông minh)
"Chất lượng sản phẩm: Đã nhận được khay trà, chất lượng rất tốt và đẹp."
Ba**7
15 ngày trước  68cm Trà Zen giác ngộ + ly có tay cầm (châm nước đáy thông minh)
"Không sao. Tôi đã thử nhiều lần và không có vấn đề gì. Tốt và đáng mua"
s**a
1 tháng trước  68cm Trà Thiền Khai Sáng + Thủy Tinh Cui Wen (Châm Nước Đáy Thông Minh)
"Chức năng sản phẩm: Thực tế, Chất liệu bề ngoài: Khá đẹp Chất lượng sản phẩm: Có, bạn có thể đặt nó vào"
chết tiệt
3 tháng trước  68cm Trà Thiền Khai Sáng + Tay Cầm Bên Sứ Trắng (Châm Nước Đáy Thông Minh)
"Một bộ ấm trà vô cùng tinh xảo, tay nghề tỉ mỉ và đẹp mắt. Tôi rất hài lòng. Lựa chọn bộ trà này là một sự lựa chọn tốt. Các bạn nào có nhu cầu mua thì nhanh tay đặt hàng nhé. Chất lượng sản phẩm: rất tốt, chất lượng cao"
t**3
15 ngày trước  68cm Trà Thiền Khai Sáng + Tay Cầm Bên Sứ Trắng (Châm Nước Đáy Thông Minh)
"Tôi thực sự thích nó. Tôi nóng lòng muốn mặc nó vào sau khi mở nó ra."
Vàng**1
1 tháng trước  68cm Trà Zen giác ngộ + ly có tay cầm (châm nước đáy thông minh)
"Đó là một bàn trà rất đẹp, có mọi thứ, rất thoải mái khi uống trà, rất nghệ thuật, ấm pha chế và đun sôi nước rất nhanh."
j**1
3 tháng trước  68cm Thiền trà giác ngộ (châm nước đáy thông minh)
"Các bạn đừng phàn nàn, kinh tế có hạn nên mình dùng bàn máy tính để biến hóa ? Cảm giác cao hơn và tiết kiệm hơn rất nhiều"
t**3
3 tháng trước  68cm Thiền trà giác ngộ (châm nước đáy thông minh)
"Kích thước và kết cấu rất tốt, và cảm giác tổng thể vẫn rất tốt"
Băng đảng ** con trai
2 tháng trước  68cm Trà Thiền Khai Ngộ + Thiền Câu Tự Động (châm nước đáy thông minh)
"Bộ ấm trà rất đẹp. Bàn trà nhỏ gọn vừa vặn, không chiếm nhiều diện tích."
t**8
4 tháng trước  68cm Trà Thiền Khai Sáng + Tay Cầm Bên Sứ Trắng (Châm Nước Đáy Thông Minh)
"Đặc tính sản phẩm: Tôi thực sự thích nó. Nó hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi. Tốc độ giao hàng rất nhanh. Đóng gói rất cẩn thận và chặt chẽ. Tốc độ giao hàng rất nhanh. Tôi rất hài lòng với lần mua hàng này!"
tôi**3
4 tháng trước  68cm Thiền trà giác ngộ (làm đầy nước đáy thông minh)
"Kích thước này phù hợp với bàn ban công nhỏ của tôi. Nếu bạn cần bơm nước, máy bơm phía dưới rất dễ sử dụng. Nó đi kèm với hai thùng. Hình dáng tổng thể rất phù hợp với đồ nội thất bằng gỗ óc chó của tôi. Chỉ là tiếng bơm nước hơi to thôi"
l**6
3 tháng trước  68cm Trà Zen giác ngộ + ly có tay cầm (châm nước đáy thông minh)
"Chất lượng rất tốt và giá cả hợp lý. dịch vụ tốt"
Đảo ngược**9
3 tháng trước  68cm Trà Zen giác ngộ + ly có tay cầm (châm nước đáy thông minh)
"Đã nhận được gạt tàn thay thế, cảm ơn shop!"
t**3
4 tháng trước  68cm Trà Zen giác ngộ + ly có tay cầm (châm nước đáy thông minh)
"Thật ngạc nhiên là đế ấm có thể được lắp đặt theo tình hình thực tế. Có khá nhiều thứ đi kèm, khá tốt."
ngày**0
4 tháng trước  68cm Trà Thiền Khai Sáng + Tay Cầm Bên Sứ Trắng (Châm Nước Đáy Thông Minh)
"Chức năng sản phẩm: Chức năng toàn diện Chất liệu bề ngoài: Chất liệu rất tốt Chất lượng sản phẩm: Chất lượng hoàn hảo"
t**3
5 tháng trước  68cm Trà Thiền Khai Sáng + Jun Kiln Placer Gold (Châm Nước Đáy Thông Minh)
"Có thể bạn chưa hiểu sản phẩm là gì và dùng để làm gì?"
l**6
5 tháng trước  68cm Trà Zen giác ngộ + bộ ấm trà tinh tế (châm nước đáy thông minh)
"Đã nhận được hàng, nhìn chung là ổn và đáng tiền!"
t**1
2 ngày trước  68cm Trà Thiền Khai Ngộ + Thiền Câu Tự Động (Châm Nước Đáy Thông Minh)
"Ngày của Cha sắp đến. Tôi đã mua nó cho bố tôi. Ông ấy thường thích làm một số thứ. Sau khi nhận được nó, ông ấy nói với tôi rằng ông ấy rất thích nó và đó là phong cách mà ông ấy yêu thích."
t**2
6 tháng trước  68cm Trà Thiền Khai Sáng + Tay Cầm Bên Sứ Trắng (Châm Nước Đáy Thông Minh)
"Đây là lần đầu tiên tôi mua một bộ trà và tôi không hề thất vọng. Nó khá tốt.Đánh giá theo dõi sau 0 ngày rất tốt"
Hoàng đế ** Tôn
4 tháng trước  68cm Trà Thiền Khai Sáng + Bộ Trà Lò Ge (Châm Nước Đáy Thông Minh)
"Bộ ấm trà rất tốt, hậu cần nhanh chóng, thái độ phục vụ của người bán rất tốt, chất lượng bát trà cũng rất tốt. Nó rất dễ sử dụng và đi kèm với một thú cưng uống trà. "

078.82.83.789