ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà

MÃ SẢN PHẨM: TD-734529232562 Đã bán 15 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,292,000 đ
Số lượng các mảnh ::
10
sắp xếp theo màu sắc ::
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Shidun
Chất liệu: sứ
phong cách: Trung Quốc
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hoa
Số lượng miếng: 10 miếng
Không gian áp dụng: chung
Phân loại màu sắc: Khay trà cửa sổ tròn mờ + bếp trà điện hoàn toàn tự động - khay trà cửa sổ tròn mờ đen + bếp trà điện hoàn toàn tự động - khay trà cửa sổ tròn mờ vàng + bếp trà điện kính đen - khay trà cửa sổ tròn mờ có nước trên đáy + bếp trà điện thủy tinh vàng - Khay trà cửa sổ tròn mờ có nước dưới đáy + Bếp trà điện hoàn toàn tự động - Bộ trà cát tím 12 chiếc chống bỏng + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ đá nứt 12 chiếc bộ trà + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ Bộ trà cá men ngọc 12 món + phụ kiện trà đạo + Khay trà cửa sổ tròn mờ Bộ trà thủy tinh 12 chiếc + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ trà thơm 12 món bộ + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ Bộ trà hoa băng xanh 12 món + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ Bộ trà gốm đen 12 món + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ 12 món tinh tế bộ trà + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ Bộ trà thơ Đường 12 món + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ Bộ trà tự động măng tây 10 món + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ 10 món bộ hoa sen + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ Bộ trà tự động hoa băng xanh 10 món + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ Bộ trà nứt đá họa tiết rồng 12 chiếc + phụ kiện trà đạo + cửa sổ tròn mờ khay trà 10 món bộ trà tự động lò Ru + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ Bộ trà lò nung Touru 12 món + phụ kiện trà đạo + khay trà cửa sổ tròn mờ
Mã sản phẩm: Bộ ấm trà và bộ khay trà
Các tình huống áp dụng: sử dụng thương mại
Chất liệu khay trà: gỗ
Công nghệ bộ đồ ăn trà: mờ
ấm trà điện giá rẻ Bộ trà cho phòng khách gia đình hoàn toàn tự động tích hợp bàn trà khay trà văn phòng tiếp tân trà kung fu ấm trà trọn bộ bộ bàn pha trà điện bếp điện bàn trà

078.82.83.789