Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng

Admin 2024-06-18 10:02:55
 Hướng Dẫn Mua Hàng Tại BanTraThongMinh.com
  1. Tìm sản phẩm: Dùng thanh tìm kiếm hoặc duyệt danh mục.
  2. Xem chi tiết: Nhấp vào sản phẩm, đọc mô tả.
  3. Thêm vào giỏ: Chọn số lượng, nhấp "Thêm vào giỏ hàng".
  4. Kiểm tra giỏ: Nhấp biểu tượng giỏ hàng, kiểm tra sản phẩm.
  5. Thanh toán: Nhấp "Thanh toán", điền thông tin, chọn phương thức thanh toán.
  6. Xác nhận: Kiểm tra thông tin, nhấp "Xác nhận đặt hàng".
  7. Nhận email: Kiểm tra email xác nhận và theo dõi đơn hàng.

078.82.83.789