bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp

MÃ SẢN PHẨM: TD-692636865872 Đã bán 89 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,820,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 26 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Hanyun
Chất liệu: khác
phong cách: Trung Quốc
Hình dạng: lớp đơn
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hoa
Yếu tố phổ biến: phong cách cung điện
Phân loại màu sắc: Tỳ hưu ba chiều + cát đen tím (làm đầy nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + cảnh sứ trắng (làm đầy nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + bộ ấm trà thủy tinh (làm đầy nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + Thơ Đường đen (làm đầy nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + Cá ngọc lam (Làm đầy nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + Bộ trà lò Ge (Làm đầy nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + Gốm đen bóng xanh (Nước đáy thông minh Làm đầy) Tỳ hưu ba chiều + Bộ trà tinh tế (Đổ nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + Bình rồng Zisha (Đổ nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + Ruyi Zisha (đổ nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + Hoa mẫu đơn Tử Sa (đổ nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + Vàng sa khoáng Junyao (đổ nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + ly có tay cầm (đổ nước đáy thông minh) Nước) Tỳ hưu ba chiều + Baifu tự động (đổ nước đáy thông minh) Ba -Tỳ hưu ba chiều + hương thơm đậm tự động (đổ nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + tay cầm bên màu xanh đậm (đổ nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + Tay cầm bên lò Mi (đổ nước đáy thông minh)) Tỳ hưu ba chiều + Zhuyun tự động (đổ nước đáy thông minh) Tỳ Hưu ba chiều + Lò Tangyun Ge (đổ nước đáy thông minh) Tay cầm bên Tỳ Hưu + Cui Wen ba chiều (đổ nước đáy thông minh) Tỳ Hưu ba chiều + tay cầm bên bằng sứ trắng (đổ nước đáy thông minh ) Tỳ hưu ba chiều + Zenwen tự động (làm đầy nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều + Heyun tự động (làm đầy nước đáy thông minh) Tỳ hưu ba chiều (làm đầy nước đáy thông minh)
Khoảng giá: 300 nhân dân tệ-599 nhân dân tệ
Mã sản phẩm: HYsm-2
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Cho dù đó là thủ công: có
bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp bán bàn trà điện Bộ khay trà và bộ trà hoàn toàn tự động cho phòng khách gia đình Bộ ấm trà đun sôi đáy kung fu hoàn chỉnh đơn giản bếp điện bàn trà bàn trà điện cao cấp

Customer Reviews

1**8
3 tháng trước  Tỳ hưu ba chiều (cung cấp nước đáy thông minh)
"Chạm khắc rất tốt, tính năng sản phẩm rất tốt: hình thức đẹp, chất liệu: tốt, chất lượng sản phẩm: tốt"
t**7
1 năm trước  Tỳ hưu ba chiều + cảnh sứ trắng (cung cấp nước đáy thông minh)
"Chất lượng rất tốt, tay nghề tốt, giá cả phải chăng, rất đáng mua."
t**7
1 năm trước  Tỳ hưu ba chiều + Nồi đất sét tím rồng (Châm nước đáy thông minh)
"Chất liệu bề ngoài: Kẻ bán hàng giả quá tuyệt vời Chất lượng sản phẩm: Hàng giả! Giả mạo!Thật quá giả tạo để theo dõi đánh giá sau 0 ngày !"
Vương**2
1 năm trước  Tỳ hưu ba chiều + kính có tay cầm (cấp nước đáy thông minh)
"Một khu mua sắm rất tốt!"
x**2
1 năm trước  Tỳ hưu ba chiều + Thiền hỏi tự động (làm đầy nước đáy thông minh)
"Chất liệu bề ngoài: Không phải gỗ, tấm laminate được làm bằng giấy, rất khó sử dụng. Phí vận chuyển trả lại quá đắt. Khay trà chỉ hoàn lại cho tôi 100 tệ, phí vận chuyển chỉ 75 tệ. Ngoại trừ SF Express, các công ty chuyển phát nhanh khác không nhận và nói rằng nó sẽ bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Cuối cùng, tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã bỏ tiền ra để học một bài học."
A**7
1 năm trước  Tỳ hưu ba chiều + cảnh sứ trắng (cung cấp nước đáy thông minh)
"Tôi đã sử dụng được một thời gian và hiệu quả rất tốt. Dịch vụ chăm sóc khách hàng rất kiên nhẫn và cung cấp câu trả lời chi tiết. Tôi thích nó."
j**5
7 tháng trước  Tỳ hưu ba chiều + kính có tay cầm (cấp nước đáy thông minh)
"Thái độ phục vụ của người bán quá tệ, nếu hàng bị hư hỏng thì đều gửi cho công ty hậu cần, có vấn đề gì không?Sau 0 ngày thái độ phục vụ của shop quá kém."
t**8
6 tháng trước  Tỳ Hưu ba chiều + bộ trà thủy tinh (châm nước đáy thông minh)
"Rất hài lòng, dùng để đón Tết, mua trước về nhà, giá cả phải chăng"

078.82.83.789