bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-757659476806 (Hơn 1000 đã bán)
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,683,000 đ
con số:
2 miếng
sắp xếp theo màu sắc:
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
bàn trà điện thông minh Nhà phòng khách nhỏ khay trà hoàn toàn tự động cát tím bộ trà kung fu đáy nước sôi ấm siêu tốc tích hợp bàn trà bàn pha trà điện hướng dẫn lắp bàn trà điện
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
thương hiệu Hanyun
Vật liệu sứ
phong cách phong cách Bắc Âu
Nguồn gốc Thành phố Tuyền Châu
Số người áp dụng 7 người-9 người
con số 2 miếng
yếu tố phổ biến Hiện đại và đơn giản
Không gian áp dụng phòng khách
sắp xếp theo màu sắc 58cm Cá Chơi Sen + Ly Liyun (Đổ Nước Đáy Thông Minh) Frosted 58cm Cá Chơi Sen + Ly Liyun (Đổ Nước Đáy Thông Minh) 58cm Cá Chơi Sen + Nồi Rồng Cát Tím (Đổ Nước Đáy Thông Minh) 58cm Cá Chơi Sen + Cá Men Ngọc ( Đổ nước đáy thông minh) 58cm Cá Chơi Sen + Bộ Trà Lò Ge (làm đầy đáy thông minh) 58cm Chơi Cá Lotus + Tay cầm bên Yahei (làm đầy nước đáy thông minh) 58cm Chơi Cá Sen + Tay cầm lò Mi (làm đầy đáy thông minh) 58cm Chơi Cá Sen + Vần tre Tự động (Nạp ​​nước đáy thông minh) 58cm Cá chơi Lotus + Junyao Placer Gold (Nạp ​​nước đáy thông minh) 58cm Cá chơi sen + Tay cầm bên sứ trắng (Nạp ​​nước đáy thông minh) 58cm Cá chơi sen + Lò Tang Yunge (Thông minh) Tải nước đáy) 58cm Cá Chơi Sen + Tay cầm bên Hanmei (nạp nước đáy thông minh) 58cm Cá Chơi Sen + Hoa Tài Lộc (tải nước đáy thông minh) 58cm Cá Chơi Sen + Cui hoa văn (đáy tải nước thông minh) Mờ 58cm Cá Chơi Sen + Nồi đất sét tím Dragon Pot ( Đổ nước đáy thông minh) Cá chơi sen mờ 58cm + Cá tráng men ( Đổ nước đáy thông minh) Cá chơi sen mờ 58cm + Bộ trà lò Ge ( Đổ nước đáy thông minh) Cá chơi sen mờ 58cm + Tay cầm phụ Yahei (Tải nước đáy thông minh) Frosted 58cm Fish Play Lotus + Tay cầm bên lò Mi (tải nước đáy thông minh) Frosted 58cm Fish Play Lotus + Tre Vần Tự động (tải nước đáy thông minh) Frosted 58cm Fish Play Lotus + Jun Kiln Placer Gold (đáy thông minh) để nạp nước) Fish Play Lotus 58cm Frosted + tay cầm bên bằng sứ trắng (nạp nước đáy thông minh) Fish Play Lotus 58cm Frosted + Lò Tang Yun Ge (tải nước đáy thông minh) Fish Play Lotus 58cm Frosted + tay cầm bên Cui Wen (đáy nước thông minh loading) Frosted 58cm Fish Playing Lotus + Winter Plum Side Handle (Tải nước đáy thông minh) Frosted 58cm Fish Playing Lotus + Fortune Blossom (Nạp ​​nước đáy thông minh) 58cm Fish Playing Lotus (Nạp ​​nước đáy thông minh) Frosted 58cm Fish Playing Lotus (Đáy thông minh) Nạp nước) Cá chơi sen mờ 58cm (Nạp ​​nước đáy thông minh) )
Phạm vi giá 300 nhân dân tệ-499 nhân dân tệ
Số mặt hàng Chú 7
nguồn của hình ảnh Ảnh chụp thực tế độc lập
Cảnh áp dụng tặng quà hàng ngày
Với chất liệu khay trà gỗ
thủ công bộ đồ ăn trà men màu
Nó có được hướng dẫn sử dụng không? Đúng

Customer Reviews

tôi **
2 tháng trước  ·  2 miếng / Cá chơi sen 58cm + Lò nung Tang Yun Ge (Nạp ​​nước đáy thông minh)
"Mặt hàng rất tốt. Nó được lắp đặt ngay khi đến nơi. Bộ ấm trà cũng rất tinh tế và các thiết bị điện không bị lỗi. Một trong những nắp nhỏ bị hỏng và bộ phận chăm sóc khách hàng đã gửi ngay một bộ đồ thay thế. . Tôi khuyên mọi người nên đặt hàng???"
tôi**2
5 tháng trước  ·  2 miếng / 58cm Cá Chơi Hoa Sen + Thủy Tinh Liyun (Đổ Nước Đáy Thông Minh)
"đã hoạt động hoàn hảo. Nó đun sôi nước rất nhanh, và bộ ấm trà bằng thủy tinh này và mọi thứ khác đều khá tốt. Hình ảnh tám con ngựa bên trong ấm trà đặc biệt đẹp mắt."
l**8
2 tháng trước  ·  2 miếng / 58cm Cá Chơi Hoa Sen + Thủy Tinh Liyun (Đổ Nước Đáy Thông Minh)
"Tôi rất hài lòng với bộ ấm trà, nó rất cao cấp, các chi tiết được hoàn thiện tốt, chức năng rất thiết thực, dễ vận hành và dịch vụ khách hàng cũng rất tốt. Một chiếc cốc bị lỗi và đã được cấp lại. ngay lập tức! Đã đến rất nhanh!"
g** im lặng
16 ngày trước  ·  2 miếng / Cá chơi sen 58cm + tay cầm lò dày đặc (cấp nước đáy thông minh)
"Chất lượng rất tốt, mọi thứ đều hoàn thiện và hình thức rất đẹp!"

078.82.83.789