bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ

MÃ SẢN PHẨM: TD-676039787800 Đã bán 70 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
3,857,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 11 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Hanyun
Chất liệu: khác
phong cách: Trung Quốc
Hình dạng: lớp đơn
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hoa
Yếu tố phổ biến: phong cách cung điện
Phân loại màu sắc: Cá Nhảy Cổng Rồng 78CM + Cát Tím Đen (Đổ Nước Đáy Thông Minh) Cá Nhảy Cổng Rồng 78CM + Bộ Trà Thủy Tinh (Rót Nước Đáy Thông Minh) Cá Nhảy Qua Cổng Rồng 78CM + Bộ Trà Lò Ge ( Đổ nước đáy thông minh) 78CM Cá nhảy qua cổng rồng + Nồi rồng Zisha (nạp nước đáy thông minh) Giàn cá nhảy 78CM + Vàng sa khoáng lò nung (nạp nước đáy thông minh) Giàn nhảy cá nhảy 78CM + Tay cầm bên lò nung Mi (nạp nước đáy lò thông minh) loading) Giàn nhảy cá 78CM + Lò nung Tang Yunge (nạp nước đáy thông minh) Giàn nhảy cá 78CM 78CM + Tay cầm bên bằng sứ ngọc bích (Tải nước đáy thông minh) Giàn nhảy cá 78CM + Pfaff tự động (Nạp ​​nước đáy thông minh) Giàn nhảy cá 78CM + Chanwen Tự động (Nạp ​​nước đáy thông minh) Giàn nhảy cá 78CM + Hoa sen tự động ( Đổ nước đáy thông minh) 78CM Cá hàng năm + cát đen tím ( Đổ nước đáy thông minh) 78CM Cá hàng năm + bộ ấm trà thủy tinh ( Đổ nước đáy thông minh) 78CM Cá mỗi năm + Bộ trà Ge Kiln (làm đầy nước đáy thông minh) 78CM Có cá hàng năm + Nồi rồng Zisha (làm đầy nước đáy thông minh) 78CM Có cá hàng năm + Junyao sa khoáng vàng (làm đầy nước đáy thông minh) 78CM Có cá hàng năm + Tay cầm bên lò Mi (làm đầy nước đáy thông minh) 78CM Có cá hàng năm + Lò Tang Yun Ge (nạp nước đáy thông minh) 78CM có cá hàng năm + tay cầm bằng sứ ngọc bích (nạp nước đáy thông minh) 78CM có cá hàng năm năm + Baifu tự động (nạp nước đáy thông minh) 78CM có cá hàng năm + Zen Wen tự động (Tải đáy thông minh) 78CM có cá hàng năm + Heyun tự động (nạp đáy thông minh) 78CM cá nhảy qua giàn (tải đáy thông minh) 78CM có cá hàng năm (tải đáy thông minh)
Khoảng giá: 300 nhân dân tệ-599 nhân dân tệ
Mã sản phẩm: HY-cp2
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Cho dù đó là thủ công: có
bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ bàn trà điện gỗ hương Mô hình nhỏ hoàn toàn tự động đáy nước tích hợp khay trà đèn bàn trà sang trọng bộ ấm trà tại nhà hiện đại trà đạo trọn bộ bộ bàn pha trà điện ấm trà điện giá rẻ

Customer Reviews

t**3
1 tháng trước  Cá 78CM nhảy qua giàn (tải nước đáy thông minh)
"Chức năng sản phẩm: ngoại hình đẹp Chất liệu: đẹp Chất lượng sản phẩm: đẹp"
t**6
1 năm trước  78CM Có cá mỗi năm
"Chất lượng của khay trà rất tốt, tay nghề tốt và vẻ ngoài tinh tế. Đây là một sản phẩm rất hài lòng."
Sakura**an
1 năm trước  Cổng Rồng Cá Nhảy 78CM + Cát Tím Đen
"Các chức năng rất đầy đủ và giá cả phải chăng"
Nhỏ**7
1 năm trước  78CM Có cá mỗi năm
"Những bộ ấm trà nhẹ sang trọng rất đẹp, được chế tác tinh xảo, hoàn hảo và giá cả phải chăng."
l**8
1 năm trước  Cá 78CM nhảy qua giàn (tải nước đáy thông minh)
"Bộ ấm trà này quá đẹp, phụ kiện đầy đủ, độ bóng của khay trà rất đẹp so với những bộ mua ở cửa hàng. Quả thực rất đáng tiền!"
Tên** treo
1 năm trước  Cổng Rồng Cá Nhảy 78CM + Cát Tím Đen
"Một giao dịch mua rất hài lòng, đáng đồng tiền, rẻ hơn nhiều so với ở cửa hàng thực tế!"
biển**n
1 năm trước  78CM Cá Nhảy Cổng Rồng + Lò Tangyun Ge (Nạp ​​nước đáy thông minh)
"Chất liệu bề ngoài: tốt Chất lượng sản phẩm: tốt Chức năng sản phẩm: hoàn thiện"
t**2
1 năm trước  78CM Có cá mỗi năm
"Khay trà này rất đẹp, mình rất thích, chất liệu tốt, chất lượng rất tốt."
và**8
1 năm trước  Cá 78CM nhảy qua cổng rồng
"Độ bóng tốt và không có va đập!"
y**3
1 năm trước  78CM có cá hàng năm (tải nước đáy thông minh)
"Nó rất thuận tiện để đun sôi nước. Nó tự động thêm nước. Nó rất đơn giản để sử dụng. Chất lượng rất tốt và có vẻ cao cấp."
c**3
1 năm trước  Cá 78CM nhảy qua giàn (tải nước đáy thông minh)
"Chồng tôi rất thích uống trà. Tôi đã mua chiếc bình đựng nước hoàn toàn tự động này, tôi đã lấy về và rửa sạch trước khi dùng thử. Nó thực sự rất tiện lợi, trông rất cao cấp và tay nghề rất tốt. Chồng tôi đi làm về sẽ thuận tiện hơn nhiều khi uống trà!"
một**1
1 năm trước  78CM Yuyue Ganmen + Pfaff tự động (tải nước đáy thông minh)
"Khe hở trà không đủ tròn và bị kẹt khi trà chảy ra!"
taobao 9
1 năm trước  Cá 78CM nhảy qua giàn (tải nước đáy thông minh)
"Bàn trà khá đẹp và rất hữu ích. Chất lượng tốt và tiết kiệm chi phí."
Lý**1
1 năm trước  Cá 78CM nhảy qua cổng rồng
"Đầy đủ chức năng, người bán còn tặng thêm một xô trà và một xô nước tinh khiết. Chất lượng và màu sắc của khay trà đều tốt, hàng có giá trị rất tốt."
Không **5
1 năm trước  78CM Yuyue Ganmen + Pfaff tự động (tải nước đáy thông minh)
"Đã nhận được khay trà tích hợp. Hậu cần rất nhanh. Sản phẩm thực tế đúng với mô tả. Rất tốt và nên mua."
da**
1 năm trước  Cổng Rồng Cá Nhảy 78CM + Cát Tím Đen (Làm Đầy Nước Đáy Thông Minh)
"Đóng gói đẹp, rất tinh tế, hài lòng"
t**1
1 năm trước  Cá 78CM nhảy qua giàn (tải nước đáy thông minh)
"Khay trà này khá tốt, nhỏ gọn, tinh tế, không tốn diện tích, đầy đủ công năng, đặt trong văn phòng rất thích hợp để uống trà và trò chuyện."
Theo **1
1 năm trước  Cổng Rồng Cá Nhảy 78CM + Cát Tím Đen (Làm Đầy Nước Đáy Thông Minh)
"Hậu cần là siêu nhanh! Chất lượng cũng rất tốt và thực sự đáng đồng tiền bát gạo."
t**8
2 năm trước  Cá 78CM nhảy qua cổng rồng
"Mua cho một sự kiện, hình thức phù hợp với mô tả, đẹp và thiết thực, chất liệu cho cảm giác tốt, đáng khen ngợi!"
t**5
1 năm trước  78CM có cá hàng năm (tải nước đáy thông minh)
"Đóng gói tốt, hậu cần nhanh, chất lượng khay trà rất tốt, màu sắc cũng rất đẹp, tay nghề ổn, giá cả phải chăng, rẻ hơn nhiều so với ở cửa hàng."

0966.966.381