Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện

MÃ SẢN PHẨM: TD-766566072473 Đã bán 97 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
4,552,000 đ
Số lượng các mảnh ::
31 mặt hàng
sắp xếp theo màu sắc ::
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 18 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Tang Qian
Chất liệu: sứ
phong cách: Trung Quốc
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hóa
Số lượng miếng: 31 miếng
Không gian áp dụng: phòng khách
Phân loại màu sắc: Đen hoàn toàn tự động đất sét tím đen Ma Dao Chenggong Bộ đồ gốm thô thô hoàn toàn tự động màu đen Nồi Xishi Bộ ấm trà Xishi Ma Dao Chenggong màu đen gốm thô hoàn toàn tự động chùm tia nâng tĩnh Ma Dao Chenggong sứ cát tím hoàn toàn tự động màu đen Bộ trà Zen gốm thô hoàn toàn tự động màu đen Nồi Xi Shi có khóa đồng màu đen bề mặt sứ Bộ trà Zen Bộ ấm trà gốm thô hoàn toàn tự động màu đen có dầm nâng Bề mặt sứ khóa đồng đen Bộ trà Zen màu đen hoàn toàn tự động cát đen tím tròn khay trà phước lành Bộ khay trà phước lành tròn gốm thô hoàn toàn tự động màu đen Xishi pot bộ khay màu đen gốm sứ thô hoàn toàn tự động tĩnh nâng chùm ấm trà tròn Bộ khay trà Fu, bộ Phật ba chiều cát tím hoàn toàn tự động bằng vàng, bộ rồng ba chiều cát tím hoàn toàn tự động bằng vàng, bộ Tỳ hưu ba chiều cát tím hoàn toàn tự động bằng vàng, vàng hoàn toàn tự động cát đen tím bộ rồng đôi ba chiều, gốm thô hoàn toàn tự động vàng Nồi xi tử ba chiều Bộ phật ba chiều, gốm thô hoàn toàn tự động vàng Nồi xi tzu ba chiều Bộ rồng vàng Đồ gốm thô hoàn toàn tự động Xishi Nồi ba chiều Tỳ Hưu Bộ Vàng Hoàn Toàn Tự Động Gốm Xishi Nồi Ba Chiều Đôi Rồng Bộ Vàng Hoàn Toàn Tự Động Gốm Thô Nhân Vật Im Lặng Bộ Phật Ba Chiều Vàng Hoàn Toàn Tự Động Gốm Thô Nhân Vật Im Lặng Nâng Chùm Nồi Bộ Rồng Ba Chiều Vàng Thô Hoàn Toàn Tự Động Nồi Xishi Bộ rồng ba chiều Tao Jing Zi Nồi nâng Ba chiều Pixiu Bộ vàng hoàn toàn tự động Đồ gốm thô Jing Zi Lift Pot Bộ rồng đôi ba chiều màu đen Hoàn toàn tự động Geyao Hanmei Tự động 8 cốc Bộ khay trà Yuanfu màu đen Bóng hoàn toàn tự động Qinghong Yun Bộ khay trà Yuanfu màu đen hoàn toàn tự động Jinxiu Shanhe Xishi Hu Bộ khay trà Yuanfu Vàng hoàn toàn tự động Geyao Hanmei tự động 8 cốc Bộ phật ba chiều Vàng hoàn toàn tự động Geyao Hanmei tự động 8 cốc Bộ rồng ba chiều vàng hoàn toàn tự động Geyao Hanmei tự động 8 cốc ba Bộ Tỳ Hưu Vàng Hoàn Toàn Tự Động Geyao Hanmei Tự Động 8 Cốc Bộ Rồng Đôi Ba Chiều Vàng Hoàn Toàn Tự Động Ge Lò Giếng Lan Chậu Phật Ba Chiều Vàng Hoàn Toàn Tự Động Ge Lò Giếng Lan Bộ Rồng ba chiều Vàng Hoàn Toàn Tự Động Ge Lò Giếng Bộ hoa lan Ba ​​chiều Pixiu Bộ vàng hoàn toàn tự động Ge Lò nung Bộ phong lan Đôi rồng ba chiều Bộ vàng hoàn toàn tự động Jinxiu Shanhe Xishi Bộ phật ba chiều Vàng hoàn toàn tự động Jinxiu Shanhe Xishi Bộ rồng ba chiều vàng Jinxiu Shanhe Nồi Xishi Bộ ba chiều Tỳ hưu vàng Hoàn toàn tự động Jinxiu Shanhe Xishi Nồi Bộ rồng đôi ba chiều Vàng Ngọc bích hoàn toàn tự động Tương Long Phật ba chiều Vàng Đồ tráng men hoàn toàn tự động Xianglong Bộ đồ rồng ba chiều Vàng Đồ tráng men ngọc hoàn toàn tự động Xianglong Bộ đồ Tỳ hưu ba chiều Vàng bộ đồ rồng đôi ba chiều men ngọc hoàn toàn tự động Xianglong
Mã sản phẩm: tqcjtz20240205
Các tình huống áp dụng: sử dụng thương mại
Chất liệu khay trà: Gỗ
Công nghệ bộ đồ ăn trà: men màu
Hộ gia đình gốm Kung Fu bộ trà gỗ nguyên khối khay trà Chahai hoàn toàn tự động ấm trà bếp điện bàn trà tích hợp B giá bàn trà điện

Customer Reviews

Nguồn sao**
1 tháng trước  31 miếng cát đen tím hoàn toàn tự động bộ thành công ngay lập tức
"Nó có cảm giác cao cấp, chất lượng tốt, tiện lợi và thiết thực, tôi rất thích nó"
Lợn ** màu vàng
4 ngày trước  31 miếng đen hoàn toàn tự động cát đen tím bộ thành công ngay lập tức
"Cái được cấp lần đầu đã bị hỏng. Nó không thể tự động quay khi thêm nước. Cái được cấp lại sau đó cũng không hoạt động.Bốn ngày sau, tôi gửi đánh giá tiếp theo **. Tôi đã gửi nó vài lần nhưng không có gì tốt. Lần này, tôi gửi cho bạn một cái đã được người khác trả lại và sửa chữa. Tôi đã mua một cái mới toanh và bạn đã gửi. cho tôi một cái đã qua sử dụng."
một**2
2 tháng trước  31 miếng đen hoàn toàn tự động cát đen tím bộ thành công ngay lập tức
"Chức năng sản phẩm: chất lượng trung bình, Chất liệu bề ngoài: chất lượng kém, Chất lượng sản phẩm: Chất lượng tổng thể của ấm không tốt lắm, tôi hơi thất vọng sau khi mua nó?"
啕**6
27 ngày trước  31 miếng đen bộ thành công cát đen tím hoàn toàn tự động
"Bộ ấm trà đầy đủ, đáng tin cậy và là một bộ ấm trà hoàn hảo đáng chơi! Thái độ phục vụ rất tốt và hậu cần nhanh chóng! Thao tác đơn giản, chất lượng cao, giá rẻ và rất hợp thời trang!"
t**6
1 tháng trước  31 miếng bộ ấm trà Ge Kiln Jinglan ba chiều hoàn toàn tự động bằng vàng
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá."
k**5
16 ngày trước  31 miếng đen bộ thành công cát đen tím hoàn toàn tự động
"Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể mua được một sản phẩm tốt như vậy với mức giá phải chăng. Tỷ lệ giá/hiệu suất rất cao. Tôi rất thích nó."
sáu**8
1 ngày trước  31 miếng vàng Bộ Phật ba chiều cát tím hoàn toàn tự động
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá."

078.82.83.789