Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà

MÃ SẢN PHẨM: TD-714643670645 Đã bán đã bán 2 thứ
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
447,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà
Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà
dung tích ::
1L trở lên
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Baisenwei
Chất liệu: kính thường
Dung tích: 1L trở lên
Xuất xứ: Khác
Phân loại màu sắc: ấm trà nhỏ [1000ml] ấm trà lớn [1600ml]
Mã sản phẩm: Ấm đun nước làm mát
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Công nghệ bộ đồ ăn trà: thủy tinh chịu nhiệt
Cho dù đó là thủ công: có
Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà Ấm đun nước làm mát thủy tinh dày chịu nhiệt độ cao hộ gia đình công suất lớn trà thơm trái cây Ấm đun nước sôi cho sức khỏe Nồi đơn chịu nhiệt binh tra su ấm tích pha trà

0966.966.381