Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu

MÃ SẢN PHẨM: TD-618908158739 Đã bán 30 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,766,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Zhushantang
Chất liệu: đồng
Dung tích: 1L trở lên
Xuất xứ: Khác
Phân loại màu sắc: Baifu bạc mạ vàng, hươu bạc mạ vàng, mận bạc mạ vàng, phong lan, tre và hoa cúc, sen bạc mạ vàng, Baifu bạc mạ vàng + bếp gốm điện đồng, hươu bạc mạ vàng + bếp gốm điện đồng, mận bạc mạ vàng, hoa lan, tre và hoa cúc + đồng Bếp điện gốm sen bạc mạ vàng + Bếp gốm điện đồng đỏ mạ bạc tài lộc + trường thọ + Bếp gốm điện mạ bạc Baifu + Bếp gốm điện hươu bạc mạ vàng + Bếp gốm điện mạ vàng mận bạc, phong lan, tre hoa cúc + bếp gốm điện mạ vàng sen bạc +Lò gốm điện mạ bạc chúc phúc, phú quý và trường thọ +Lò gốm điện mạ bạc cho Baifu +Lò gốm điện mạ bạc cho Shangshui + Bếp gốm điện mạ bạc cho hươu+Lò gốm điện mạ vàng cho Shangshui Bếp gốm điện mạ vàng mận, lan, tre và hoa cúc+Lò gốm điện mạ bạc cho hoa sen + Bếp gốm điện mạ vàng Shangshui + Bếp gốm điện mạ bạc cho hoa sen Phước lành mạ vàng , trường thọ và hạnh phúc + bếp gốm điện đầy nước
Mã sản phẩm: TH-LY
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Nghề thủ công bộ đồ ăn trà: bán thủ công
Cho dù đó là thủ công: có
Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu Ấm đun nước bằng đồng mạ bạc, ấm đun nước bằng đồng, ấm đun nước bằng đồng nguyên chất, bộ ấm trà gia dụng handmade, bộ bếp gốm điện ấm tử sa 900 triệu ấm tử sa 900 triệu

Customer Reviews

t**7
5 tháng trước  Baifu mạ vàng
"Sản phẩm được làm tinh xảo và chất lượng tốt, nhìn rất đẹp và rất thích hợp để đun nước và pha trà. Tôi rất thích."
San**jun
1 năm trước  Bạch Phúc mạ vàng
"Dày dặn, chất lượng tốt, đáng mua. Được làm bằng đồng nguyên chất. Dẫn nhiệt nhanh. Sự xuất hiện là thanh lịch và sang trọng!"
l**8
 Hươu mạ bạc 1 năm trước
"Chất lượng sản phẩm: (Rujiezhao, tôi hài lòng. Nó thực sự là một chiếc ấm đồng tốt."
chấn thương phương Tây
 Hươu mạ bạc 1 năm trước
"Nồi tốt và đáp ứng mong đợi. Hình dáng thoải mái, chất liệu bằng đồng, nồi đang mở, có kèm miếng đệm cách nhiệt. Mình còn được tặng một cây gậy để giữ nắp nồi nhưng trên đường về nhà đã thất lạc, thật đáng tiếc. Nhìn chung rất hài lòng."
Hiro**tsuki
1 năm trước  Bạch Phúc mạ vàng
"Ấm đun nước bằng đồng thiết kế đơn giản, sang trọng và dày hơn mong đợi. Tay nghề tốt. thỏa mãn."

0966.966.381