Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa

MÃ SẢN PHẨM: TD-707784495763 Đã bán 8 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,172,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 5 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Zhushantang
Chất liệu: đồng
Xuất xứ: Khác
Yếu tố phổ biến: cổ điển
Phân loại màu sắc: Cốc màu đồng đỏ cháy (ấm trà)
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Công nghệ bộ đồ ăn trà: men màu
Cho dù đó là thủ công: có
Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa Bộ chia trà bằng đồng nguyên chất, bình pha trà tây bắc, cốc nam tay cầm bên, trà rang hoa văn búa thủ công, bếp pha trà chén khải tử sa chén khải tử sa

078.82.83.789