bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm

MÃ SẢN PHẨM: TD-688537348961 Đã bán Hơn 400 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
507,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
bộ ấm chén đất Suet-Béo Ngọc Trắng Sứ Bộ Trà Hộ Gia Đình Gốm Kung Fu Trà Uống Trà Bát Hiện Đại Cao Cấp ánh Sáng Sang Trọng Bộ Trà ấm tích trà bộ ấm trà gốm
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 12 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
thương hiệu Lingsheng (dụng cụ phục vụ ăn uống)
Vật liệu sứ
phong cách phong cách Trung Quốc
Nguồn gốc huyện đức hóa
Số người áp dụng 7 người-9 người
kiểu sứ trắng
yếu tố phổ biến màu đặc
sắp xếp theo màu sắc Ngọc mỡ cừu trắng tinh khiết 10 miếng - Cốc trứng rồng Ngọc mỡ cừu trắng nguyên chất 10 miếng - Chén Ninh Hương ngọc mỡ cừu trắng nguyên chất 10 miếng - Chén La Hán vàng bộ trà ngọc mỡ cừu 10 miếng - Cốc trứng rồng vàng Ngọc mỡ cừu 10 miếng - Cốc Ninh Hương với ngọc mỡ cừu vàng 10 miếng - Chén La Hán với ngọc mỡ cừu trắng tinh khiết 13 miếng - Chén trứng rồng với ngọc mỡ cừu trắng tinh 13 miếng - Chén Ninh Hương với mỡ cừu vàng ngọc bích 13 miếng - Cốc trứng rồng với ngọc mỡ cừu vàng 13 miếng - Chén ngọc mỡ cừu trắng tinh khiết Ninh Hương 14 chiếc (trà đạo) - Chén trứng rồng bằng ngọc mỡ cừu trắng nguyên chất 14 chiếc (trà đạo) - Ninh Hương Chén ngọc mỡ cừu trắng tinh khiết 14 chiếc (trà đạo) - Chén trứng rồng vàng ngọc mỡ cừu 14 chiếc Enter (Trà đạo) - 15 miếng ngọc mỡ cừu trắng tinh khiết trong Chén Ninh Hương - 15 miếng ngọc nguyên chất Ngọc mỡ cừu trắng trong Cúp trứng rồng - 15 miếng ngọc mỡ cừu trắng tinh khiết trong Cúp Ninh Hương - 15 miếng ngọc mỡ cừu sơn vàng trong Cúp trứng rồng - Cúp Ninh Hương Gia đình ngọc mỡ cừu trắng tinh khiết chân dung - Cốc trứng rồng chân dung gia đình ngọc bích béo trắng tinh khiết - Cốc Ninh Hương với chân dung gia đình ngọc bích béo cừu vàng - Cốc trứng rồng với chân dung gia đình ngọc bích mỡ cừu vàng - Cốc Ninh Hương
trọng lượng thô 2
Số mặt hàng ls20221023
Kỷ nguyên hiện đại
nguồn của hình ảnh Ảnh chụp thực tế độc lập
Loại bộ trà Bộ trà kung fu hoàn chỉnh
Với chất liệu khay trà KHÔNG
Nó có được hướng dẫn sử dụng không? Đúng
thủ công bộ đồ ăn trà men màu
Tình trạng lớp mười

078.82.83.789