Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch

MÃ SẢN PHẨM: TD-748132619371 (Hơn 3000 đã bán)
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
202,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
Bộ trà du lịch cầm tay Bộ nhỏ di động du lịch ngoài trời kung fu trà đơn giản đơn cắm trại nhanh cốc bộ bình trà có túi đựng đi du lịch
dung tích:
101mL(đã bao gồm)-200mL(đã bao gồm)
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
thương hiệu Đường Khiêm
phong cách Đơn giản
Số mặt hàng tqch20231110
Nguồn gốc Trung Quốc đại lục
Nó có được hướng dẫn sử dụng không? bán thủ công
Vật liệu đồ gốm
thủ công bộ đồ ăn trà men màu
dung tích 101mL(đã bao gồm)-200mL(đã bao gồm)
sắp xếp theo màu sắc Nồi cầm tay Shanshui, một nồi, ba cốc + lọ + túi da cà phê, một nồi, bốn cốc + túi da đựng cà phê, nồi cầm tay Xiangyun - nồi cầm tay bằng đá màu xanh nhạt, nồi cầm tay bằng đá (bóng) , một ấm, hai chén, đồ đá Jing Nồi nắm tay bằng đá (Zingzi) Một ấm, hai chén, ấm bằng tay tráng đá - Trà Zen, Nồi nắm tay tráng đá (Zen Tea) Một ấm , hai chén, nồi nắm tay tráng đá - Nồi nắm tay bằng đất sét phú quý (Hạnh phúc bất ngờ) Một nồi, hai chén Nồi cầm tay bằng đá - Nồi cầm tay bằng đá vui vẻ (Hạnh phúc) Một nồi, hai chén. Nồi cầm tay bằng đá - Bình cầm tay bằng đá (Phước lành) Một nồi, hai cốc Nồi cầm tay bằng đá Nồi nắm - Nồi kẹp gốm thô Qinghuan (Qinghuan) một nồi có hai cốc Nồi kẹp Xiangyun - Yahei Xiangyun nồi - nồi kẹp Xiangyun màu xanh đậm - cốc Xiangyun Kuai Ke màu đỏ son một nồi với ba cốc - cốc khách Xiangyun Kuai màu xanh nhạt, một nồi và ba cốc - Cốc khách hàng nhanh Xiangyun màu xanh đậm, một nồi và ba cốc - cốc khách hàng nhanh Yahei Xiangyun , một nồi và ba cốc - Zhuhong Xiangyun cốc khách hàng nhanh, một nồi và ba cốc - Xanh nhạt + túi du lịch Xiangyun cốc khách hàng nhanh, một nồi và ba cốc Cốc - Yahei + Túi du lịch Xiangyun Quick Cup Một nồi Ba cốc - Xanh đậm + Túi du lịch Xiangyun Quick Cup Một nồi Ba cốc - Đỏ son + Túi du lịch Đồ đá Nồi cầm tay (Bóng) Một nồi Bốn cốc + Đĩa + Túi Nồi đá cầm tay (Jingzi) Một nồi, bốn cốc + đĩa + gói Đồ đá cầm tay nồi (bóng) Một nồi, hai cốc + khăn + gói Nồi cầm tay bằng đá (Đột nhiên phong phú) Một nồi, hai cốc + khăn + Đóng gói nồi gốm cầm tay (trà Zen), một nồi, hai cốc + khăn + đóng bao một chiếc nồi gốm cầm tay (phước lành), một chiếc nồi, hai chiếc cốc + khăn + đóng gói một chiếc nồi cầm tay bằng gốm (jingzi), một chiếc nồi, hai chiếc cốc + khăn + Đóng gói chiếc nồi cầm tay bằng đá (Qing Huân) một chiếc nồi , hai cốc + khăn + bao đựng nồi đá cầm tay (Xi Lê) một nồi, hai cốc + khăn + túi

078.82.83.789