ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến

MÃ SẢN PHẨM: TD-793528085863 Đã bán đã bán 2 thứ
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
604,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến
ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến
dung tích ::
701mL(đã bao gồm)-800mL(đã bao gồm)
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 17 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Các yếu tố phổ biến: màu trơn
phong cách: Nhật Bản
Thương hiệu: Mesni
Mã sản phẩm: M-4040
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Cho dù đó là thủ công: có
Chất liệu: thủy tinh
Công nghệ bộ đồ ăn trà: thủy tinh chịu nhiệt
Dung tích: 701mL (đã bao gồm)-800mL (đã bao gồm)
Phân loại màu sắc: Nồi có tay cầm 780ML Nồi có tay cầm 780ML + 2 cốc + khay trà tre
ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến ấm thuỷ tinh pha trà Nồi tay cầm bên ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao trà dày tách nước bếp gốm điện ấm đun nước pha trà Kung Fu bộ trà ấm trà thuỷ tinh đẹp bộ ấm trà thuỷ tinh bếp nến

078.82.83.789