Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh

MÃ SẢN PHẨM: TD-39144410861 Đã bán Hơn 100 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
451,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh
dung tích ::
501mL(đã bao gồm)-600mL(đã bao gồm)
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Mesni
Chất liệu: thủy tinh
Dung tích: 501mL (đã bao gồm)-600mL (đã bao gồm)
phong cách: Nhật Bản
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Các yếu tố phổ biến: màu trơn
Phân loại màu sắc: Nồi 550ML [dày] (lớp lót bằng thép không gỉ 304) Nồi 750ML [dày] (lớp lót bằng thép không gỉ 304) Nồi 950ML [dày] (lớp lót bằng thép không gỉ 304) Nồi 1500ML [dày] (lớp lót bằng thép không gỉ 304)) [Dày ] Nồi 550ML + 2 cốc nếm 150ML [Dày] Nồi 750ML + 2 cốc nếm 150ML [Dày] Nồi 950ML + 2 cốc nếm 150ML [Dày] Nồi 1500ML + 2 cốc nếm 150ML [Đặc] Nồi 750ML + 4 cốc nếm 150ML [Làm đặc] Nồi 750ML + 4 cốc nếm 150ML + khay trà [Làm đặc] Nồi 950ML + 4 cốc nếm 150ML + khay trà [Làm dày] Nồi 1500ML + 4 cốc nếm 150ML + khay trà
Mã sản phẩm: M-455
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Công nghệ bộ đồ ăn trà: thủy tinh chịu nhiệt
Cho dù đó là thủ công: có
Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh chịu nhiệt độ cao, tách nước trà đặc, bếp gốm điện công suất lớn gia đình để đun nước và pha trà, bộ pha trà ấm trà thủy tinh chịu nhiệt bình đun trà thuỷ tinh

Customer Reviews

Lên đến ** năm
2 tháng trước  Nồi 1500ML [dày] (lớp lót bằng thép không gỉ 304) 501mL (đã bao gồm)-600mL (đã bao gồm)
"Nó rất tốt, tôi đã thử và nó hoạt động. Tôi sẽ đưa nó vào cửa hàng để sử dụng."
s**y
1 năm trước  Nồi 550ML [Dày]
"Tiện lợi và dày dặn"
y**3
1 năm trước  Nồi 550ML [Dày]
"Tất cả đều tốt, nhưng kích thước nhỏ, cá nhân tôi khuyên dùng 750 là tốt nhất."
t**3
1 năm trước  Nồi 750ML [Dày]
"Chức năng của sản phẩm: dùng để pha trà và đun nước. Hình thức và chất liệu: chất lượng tuyệt vời và vẻ ngoài sang trọng. Tôi đã mua bộ thứ ba."
Mo**3
8 tháng trước  Bình 550ML [đặc] 501mL (đã bao gồm)-600mL (đã bao gồm)
"Chức năng sản phẩm: 500ml tương đương với một tách trà, đủ cho một người. Rất thiết thực, được đóng gói chặt chẽ và đầy an toàn! Nó đã là một sự mua lại! Chất liệu ngoại hình: kính dày"
s**5
7 tháng trước  Nồi 550ML [dày] (lớp lót bằng thép không gỉ 304) 501mL (đã bao gồm)-600mL (đã bao gồm)
"Tôi đã mua một cái. Nó rất dễ sử dụng và chất lượng rất tốt. Nó được làm bằng thép không gỉ và sẽ không gây hại cho cơ thể bạn. Bạn có thể yên tâm sử dụng. Chức năng sản phẩm: ngoại hình đẹp Chất liệu: đẹp và sang trọng Chất lượng sản phẩm: tốt"
bất lực
6 tháng trước  Nồi 550ML [dày] (lớp lót bằng thép không gỉ 304) 501mL (đã bao gồm)-600mL (đã bao gồm)
"Chức năng sản phẩm: Tôi thấy nó khá tốt khi mới bắt đầu sử dụng, tôi không biết liệu nó có bị nứt nếu tôi đổ nước nóng vào vào mùa đông hay không, nhưng cho đến nay thì nó vẫn khá tốt."
Chen**l
1 năm trước  [Dày] Nồi 950ML + 2 cốc nếm 150ML
"khỏe"

078.82.83.789