bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch

MÃ SẢN PHẨM: TD-739135114608 Đã bán 48 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
214,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Tang Qian
Chất liệu: sứ
phong cách: Trung Quốc
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hóa
Số người áp dụng: 2-4 người
Loại: ấm trà
Yếu tố phổ biến: cổ điển
Phân loại màu sắc: Ấm cầm tay bằng đá (bề mặt bóng), một ấm có bốn cốc, ấm trà Xishi bằng đá (bề mặt bóng), một ấm có bốn cốc, ấm trà cầm tay bằng đá (bóng), một ấm có bốn cốc, cây gai dầu bằng đá ấm trà có tay cầm bằng dây (bóng) Một ấm có bốn chén gốm thô Ấm trà cầm tay (zi) Một ấm có bốn chén bằng gốm thô Ấm trà Xishi (zi) Một ấm có bốn chén bằng gốm thô có dầm và tay cầm ( zi của Jing) Một chiếc nồi gồm bốn chén gốm thô có dây gai và một chùm (zi của Jing) ) Một chiếc nồi có bốn chiếc nồi bằng đá có bề mặt nhẵn. Nồi Xishi có bề mặt nhẵn. Một nồi có bốn cốc + Đĩa sứ màu đen có tay cầm. Một nồi có bề mặt nhẵn và bốn cốc bằng gốm sứ có tay cầm bằng dây gai. bốn cốc + đĩa đen, nồi cầm tay bằng đá có chữ "tĩnh", một nồi bốn cốc + đĩa đen, nồi sứ Xishi có chữ "tĩnh", một nồi bốn cốc + đĩa đen, nồi có tay cầm bằng đá chữ "tĩnh", một ấm có bốn cốc + đĩa đen Ấm trà chùm dây gai bằng gốm thô Jingzi 1 nồi có 4 cốc + đĩa đen Ấm đun nước bằng gốm thô (bóng) 1 nồi có 4 cốc + đĩa + đóng gói bằng gốm thô Nồi Xishi (bóng) 1 nồi 4 cốc + đĩa + đóng gói bằng đá Ấm đun có thân nâng (bề mặt bóng), 1 nồi có 4 cốc + đĩa + bọc trong ấm nâng (bề mặt bóng), một nồi có 4 cốc + đĩa +. bọc bằng gốm thô. Nồi cầm tay (jingzi) một nồi có bốn cốc + đĩa + bọc bằng gốm thô (Jing Zi), một nồi có bốn cốc + đĩa + gói. gói. Một chiếc nồi có bốn cốc + đĩa + gói.
Mã sản phẩm: tqcj20230914
Loại bộ trà: một bình và bốn cốc
Chất liệu khay trà: tre
bộ bình trà có túi đựng đi du lịch Ký Túc Xá Di Động Du Lịch Nhỏ Trà Nhà Khay Ngoài Trời Ấm Trà Bộ Trà Gốm Khay Trà Phòng Khách bộ ấm pha trà du lịch

0966.966.381