bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch

MÃ SẢN PHẨM: TD-612185189728 Đã bán Hơn 300 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
852,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 21 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Tang Qian
Chất liệu: gỗ
phong cách: Trung Quốc
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hóa
Yếu tố phổ biến: cổ điển
Phân loại màu sắc: Khay trà đá giả Wanfu giả đá đen hoàn toàn tự động màu đen, Khay trà giữ cốc Fulinmen hoàn toàn tự động màu đen, Khay trà mù trà Xiangyun Zen hoàn toàn tự động màu đen, Khay trà Rising Sun Dongsheng hoàn toàn tự động màu đen - Trà Nafu hoàn toàn tự động màu đen khay - đen đen hoàn toàn tự động khóa vàng và đồng Bề mặt sứ Khay trà Wanfu màu đen hoàn toàn tự động Khay trà Xiangyun Wanfu đen bán tự động Khay trà Wujing tốt lành màu đen Khay trà Wujing tốt lành tự động khay trà mặt trời mọc tự động màu đen Khay trà Canghai hoàn toàn tự động - đen Khay trà Phật ba chiều hoàn toàn tự động màu đen Khay trà Nafu hoàn toàn tự động màu đen Bề mặt sứ khóa hoàn toàn tự động màu đen Khay trà Wanfu vàng Bề mặt sứ Tenglong tự động Zen trà mù khay trà đen bề mặt sứ khóa đồng đen tự động Trà Zen nước chảy khay trà vàng khay trà sen tự động màu đen khay trà Tỳ Hưu ba chiều hoàn toàn tự động màu đen khay trà rồng đôi ba chiều hoàn toàn tự động màu đen khay trà mây chảy hoàn toàn tự động - đen đen đầy đủ Khóa đồng đen tự động bằng sứ Zen trà mù khay trà đen hoàn toàn tự động ba chiều khay trà rồng màu đen hoàn toàn tự động khay trà fumantianxia vàng khay trà mây chảy hoàn toàn tự động
Phạm vi giá: 100 nhân dân tệ-199 nhân dân tệ
Mã sản phẩm: tqcp20200218
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
bộ ấm chén trà du lịch Bộ khay trà bằng gỗ nguyên khối hoàn toàn tự động Bộ trà gia đình Bàn trà đơn giản Bếp điện hiện đại tích hợp Trà Kung Fu Biển B bộ ấm chén trà du lịch

Customer Reviews

t**2
5 tháng trước  Màu đen hoàn toàn tự động khóa đồng đen bề mặt sứ Zen trà mù khay trà
"Chức năng của sản phẩm: Hình thức chung Chất liệu: Thông thường Chất lượng sản phẩm: Chất lượng rất kém. Hàng bị hỏng khi tôi nhận được. Tôi đã nhờ đến dịch vụ khách hàng để giải quyết vấn đề. Vui lòng không mua sản phẩm của họ. -Dịch vụ bán hàng quá tệ.Tôi đã thực hiện đánh giá tiếp theo sau 0 ngày và đã hết thời gian hoàn trả nhưng vẫn chưa được xử lý."
nghèo**6
1 năm trước  màu đen hoàn toàn tự động khóa đồng đen bề mặt sứ khay trà Wanfu
"Chất lượng sản phẩm: rất kém. Hai đầu cấp nước bị hỏng liên tiếp. Chất lượng bề ngoài rất kém. Sản phẩm nhựa kém.Chất lượng đánh giá theo dõi sau 2 ngày khá rác rưởi."
Thời gian ** quay
1 năm trước  khay trà fumantianxia hoàn toàn tự động màu đen
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá.Sau 15 ngày xem xét, cái đầu tiên được duyệt trong vòng vài ngày, sau đó tôi đổi, nếu chênh lệch giá ít thì tôi yêu cầu, nhưng nếu chênh lệch giá quá nhiều thì tôi không được bồi thường. thực sự không nói nên lời. Tay nghề của sản phẩm được gửi sau không tốt bằng sản phẩm mà bạn tôi mua từ cửa hàng khác."
t**5
1 năm trước  Khay trà Xiangyun Wanfu hoàn toàn tự động màu đen
"Có một tấm ngói bên trên bằng nhựa bên trong."
t**5
1 năm trước  Khay trà Wujing cát tường tự động màu đen
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá.Sau 50 ngày xem xét, phải mất một lúc mới bơm được nước nhưng bộ phận chăm sóc khách hàng đã yêu cầu tôi trò chuyện trên WeChat và họ đã ngay lập tức tháo máy bơm nước ra."
t**7
8 tháng trước  màu đen hoàn toàn tự động khóa đồng đen bề mặt sứ khay trà Wanfu
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá."
t**8
9 tháng trước  Khay trà Nafu hoàn toàn tự động của Jin
"Chất lượng sản phẩm: vô dụng, bề ngoài bằng nhựa Chất liệu: đẹp mắt Chức năng sản phẩm: nước sẽ không chảy trên mặt bàn"
Big**h
1 năm trước  Khay trà Tỳ Hưu ba chiều hoàn toàn tự động màu đen
"Khá ổn nhưng khi mình hỏi dịch vụ hậu mãi về một số vấn đề nhỏ thì họ chỉ nói một câu là mình thực sự không hiểu!"
Su**t
1 năm trước  màu đen hoàn toàn tự động khóa đồng đen bề mặt sứ trà Zen khay trà mù
"Các viên gạch ở giữa không được vát, dòng nước không thể chảy. Ống thoát nước màu đen ở mép được làm bằng nhựa. Tay nghề không tốt. Nói chung, có thể sử dụng được hai chậu. Chất lượng sản phẩm: trung bìnhẢnh chụp tiếp theo sau 0 ngày là màu nâu thuần, gạch không đen, trà không chảy ra ngoài."
đất**6
1 năm trước  Khay trà Wujing cát tường tự động màu đen
"Tôi chưa bao giờ đưa ra đánh giá tiêu cực trước đây, nhưng lần này tôi thực sự chấp nhận nó. Tôi không nói với bạn rằng mặt hàng đó bị sai. Nếu tôi muốn trả lại, tôi chỉ yêu cầu địa chỉ trả lại. bảo sau một tuần sẽ có người liên lạc với bạn, tôi không cho bạn địa chỉ trả lại, nên tôi chỉ hỏi bạn theo mặc định, đây là dịch vụ gì?"
Tử**bing
1 năm trước  Khay trà Xiangyun Wanfu hoàn toàn tự động màu đen
"Muốn trả lại sản phẩm để được hoàn tiền"
một**8
1 năm trước  màu đen hoàn toàn tự động khóa đồng đen bề mặt sứ khay trà Wanfu
"Thành thật mà nói, nó không tốt như người ta tưởng. Cách đây vài tháng, tôi đã mua một bộ ấm trà từ một cửa hàng khác với giá chỉ hơn 60 đô la, và nó đi kèm với một chiếc cốc và một ấm trà. Tôi mua bộ này ở đây. Nó chỉ là một viên gạch. Khi tôi pha trà, mỗi lần tôi phải cạo sạch nước. Không dễ sử dụng. trạm bưu điện và thế là xong Đặc điểm sản phẩm: Hình thức và chất liệu kém: Kém Chất lượng sản phẩm: Kém."
Su**9
1 năm trước  khay trà Wanfu có khóa đồng và vàng hoàn toàn tự động màu đen
"Gieo nhân nào gặp quả nấy"
1**0
1 năm trước  màu đen hoàn toàn tự động khóa đồng đen bề mặt sứ khay trà Wanfu
"Người dùng này chưa điền vào đánh giá.Sau 1 ngày xem xét , tôi đã mua và chưa mở gói hàng ra. Hôm qua tôi mở gói hàng ra thì thấy có lỗi. Hôm nay tôi liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận chăm sóc khách hàng nhất quyết chụp ảnh số theo dõi trên hộp chuyển phát nhanh trước đó. Đang xử lý. Tôi nghĩ nếu có lỗi thì trả lại phiền phức quá. Tôi không ngờ dịch vụ chăm sóc khách hàng lại cứng nhắc đến thế, không phải là họ không có số theo dõi. Họ nhất quyết chụp ảnh số theo dõi trên hộp. T"

078.82.83.789