bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng

MÃ SẢN PHẨM: TD-596820399841 Đã bán 1 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
486,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng
bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Baisenwei
Chất liệu: kính thường
Dung tích: 1L trở lên
phong cách: Nhật Bản
Xuất xứ: Khác
Yếu tố phổ biến: tươi và tươi
Phân loại màu sắc: Ấm trà lớn, ấm trà nhỏ
Mã sản phẩm: Ấm đun nước làm mát
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Công nghệ bộ đồ ăn trà: thủy tinh chịu nhiệt
Cho dù đó là thủ công: có
bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng bình trà gốm Ấm đun nước lạnh kiểu Nhật thủy tinh chịu nhiệt độ cao ấm đun nước công suất lớn ấm đun nước sôi ấm đun nước đơn nồi trắng mát sôi nước nóng ấm đun nước nhỏ binh tra gom su ấm trà gốm bát tràng

0966.966.381