ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh

MÃ SẢN PHẨM: TD-756512108682 Đã bán đã bán 2 thứ
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
604,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh
ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh
ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh
ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh
dung tích ::
201mL(đã bao gồm)-300mL(đã bao gồm)
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 16 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Lvchangming
Chất liệu: thủy tinh
Dung tích: 201mL (đã bao gồm)-300mL (đã bao gồm)
phong cách: Nhật Bản
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Yếu tố phổ biến: phong cách cung điện
Phân loại màu sắc: Ấm trà nhỏ Kung Fu 255ML, Ấm trà nhỏ Kung Fu 300ML, Ấm trà nhỏ Kung Fu 255ML + 2 cốc, Ấm trà nhỏ Kung Fu 300ML + 2 cốc
Mã sản phẩm: XH-426
Công nghệ bộ đồ ăn trà: thủy tinh chịu nhiệt
Cho dù đó là thủ công: có
ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh ấm trà thuỷ tinh Ấm trà thủy tinh cầm tay giả thời nhà Tống, ấm rượu nhỏ gia dụng chịu nhiệt độ cao, hoàng phi trà xanh Ấm trà Kung Fu và bộ trà đen ấm đun trà thủy tinh bình trà thuỷ tinh

Customer Reviews

Trái tim**6
2 tháng trước  Ấm trà nhỏ Kung Fu 255ML 201mL (đã bao gồm)-300mL (đã bao gồm)
"Ấm trà giả đời Tống rất dễ thương, càng nhìn càng thích.Theo dõi các đánh giá tích cực sau 0 ngày"

078.82.83.789