ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ

MÃ SẢN PHẨM: TD-632656429891 Đã bán 1 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
852,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 25 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: cpm·teaset/bộ trà thương hiệu sứ ·bộ trà
Chất liệu: men màu
Dung tích: dưới 200mL
phong cách: Nhật Bản
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hoa
Yếu tố phổ biến: tươi và tươi
Phân loại màu sắc: Hộp quà tặng Glaze Cloud "Tea Tasting Cup"
Khoảng giá: 40 nhân dân tệ-99,9 nhân dân tệ
Mã sản phẩm: CPM-778
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Số lượng: hộp quà
Nghề thủ công bộ đồ ăn trà: men màu
Cho dù đó là thủ công: Không
ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ ấm chén thuỷ tinh Cốc thủy tinh mây sương tách trà văn phòng dành riêng cho cá nhân khách chính cốc tách trà Kung Fu đơn giản kiểu Nhật Bản chén hoa hồng thuỷ tinh chén thuỷ tinh nhỏ

078.82.83.789