Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà

MÃ SẢN PHẨM: TD-738159288607 (Hơn 10.000 đã được bán)
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
643,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà
dung tích ::
901mL (đã bao gồm)-1L (đã bao gồm)
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: cpm·teaset/bộ trà thương hiệu sứ ·bộ trà
Các yếu tố phổ biến: màu trơn
phong cách: Nhật Bản
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Mã sản phẩm: cpm-0011-1
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hóa
Cho dù đó là thủ công: có
Chất liệu: thủy tinh
Công nghệ bộ đồ ăn trà: thủy tinh chịu nhiệt
Dung tích: 901mL (đã bao gồm)-1L (đã bao gồm)
Phân loại màu sắc: Bộ ấm trà tay cầm tre chọn lọc + Bếp gốm điện "Jianya Q17" (màu trắng) + đĩa melamine hình chữ nhật lớn màu trắng bán lỗ màu trắng "Yuanya" Bếp gốm điện GM-618 + ấm trà tay cầm tre Ấm trà + Bếp gốm điện "Jianya Q17" (màu trắng) - tặng kèm 4 cốc ấm trà đun sôi tay cầm tre chọn lọc bộ 9 món + bình trà đạo Bếp gốm điện Jianya Q17 (màu trắng) + đĩa melamine hình chữ nhật lớn màu trắng chọn lọc có tay cầm tre đun sôi 9- bộ ấm trà + Bếp gốm điện "Jianya Q17" (màu trắng) + khay kéo bằng tre ưu đãi đặc biệt màu trắng "Yuanya" Bếp gốm điện GM-618 Bếp gốm điện "Jianya Q17" - ưu đãi đặc biệt màu trắng "Jianya Q17" 》 Bếp gốm điện - ấm trà vảy rồng đen + Bếp gốm điện "Shuya j6" (màu trắng) - tặng 4 cốc nồi có tay cầm phụ + Bếp gốm điện "Shuya j6" (màu trắng) - tặng 4 cốc Trà "cánh hoa cúc" trong suốt ấm đun nước + bếp gốm điện Shuya j6 - ấm trà tay cầm tre trắng + bếp gốm điện trắng tiêu chuẩn V01A ấm đun nước "cánh hoa cúc" trong suốt + bếp gốm điện trắng tiêu chuẩn V01A ấm đun nước chấm vàng họa tiết búa (bể trong) + Bếp gốm điện trắng tiêu chuẩn V01A có Ấm đun nước nâng và hấp hoa văn dọc "Qingbo" + Bếp gốm điện trắng tiêu chuẩn V01A bề mặt nhẵn Ấm đun nước lưỡng dụng "Suying" + Bếp gốm điện trắng tiêu chuẩn V01A nấu "Hoa cúc" trong suốt Ấm trà chùm + họa tiết dọc master 4 cốc + Bếp gốm điện Shuya j6 - trắng + đôi kết hợp nền đen và đĩa trắng Bếp gốm điện "Yuanya" GM-618 + ấm trà tay cầm bằng tre + họa tiết dọc trong suốt 4 cốc + kết hợp đôi Bếp gốm điện "Yuanya" GM-618 màu trắng + tre ấm trà có tay cầm + cốc sáu màu + ấm sắt "Heiding" nền trắng và đen 0,6 lít + nồi điện "Shuya j6" - Ấm sắt "Heiding" đen 0,9 lít + Bếp gốm điện "Shuya j6" - đen "Shuya j6" Bếp gốm điện - Bếp gốm điện "Shuya j6" màu trắng - ấm trà tay cầm tre đen + "Fangke" trắng Q19 Bếp gốm điện (tặng 6 cốc + giá đựng cốc) Bộ ấm trà tay cầm tre + giá đựng cốc 7 món + "Fangke" màu trắng Bếp gốm điện Q19 + khay thả màu nguyên bản Bộ ấm trà 8 món + Gốm sứ điện "Fangke" trắng Bếp + đĩa melamine hình chữ nhật lớn Ấm trà tay cầm tre trắng Bộ 8 món + trà đạo + lon trà + "Fangke" trắng Q19 bếp gốm điện + đĩa melamine hình chữ nhật lớn màu trắng xanh xám ấm trà sáng + hoa văn dọc "Shuya j6" Bếp gốm điện (đen) - tặng 4 chén nồi bóng thẳng có tay cầm một bên màu xám xanh + Bếp gốm điện "Shuya j6" (đen) ) - tặng 4 tách ấm trà "tay cầm tre" + Bếp gốm điện Fangyuan GM306 màu trắng dây bện "tay cầm tre" để nấu Ấm siêu tốc tay cầm kép + Bếp gốm điện Fangyuan GM306 màu trắng Bếp gốm điện "Qiao Ming Q9" - đen "Qiao" Bếp gốm điện Ming Q9" - Bếp gốm điện "Qiao Ming Q9" màu trắng - vân gỗ ấm đun nước tay cầm Mingde + Bếp gốm điện Qiao Ming Q9 (Trắng) - Tặng 4 ly Bộ nồi hấp và nâng Mingde 9 món có hoa văn hạt cát + Bếp gốm điện Qiao Ming Q9 (Trắng) + Khay kéo tay bằng tre Bộ nồi nâng hơi Mingde với 9 hoa văn hạt + Bếp gốm điện Qiaoming Q9 (màu trắng) + Đĩa melamine hình chữ nhật lớn màu trắng, xám xanh "Xingxuan" nồi nấu + Bếp gốm điện Qiaoming Q9 (sân gỗ) - tặng kèm 6 cốc đựng cốc màu xám xanh "Xingxuan" Bộ nồi nấu 9 món + Bếp gốm điện Qiao Ming Q9 (sân gỗ) + khay vẽ tay màu óc chó màu xám xanh " Bộ nồi 9 món Xingxuan" + Bếp gốm điện Qiao Ming Q9 (sân gỗ) + Chảo melamine màu óc chó Pan Qinghui "Starry Sky Top" + Bếp gốm điện Qiaoming Q9 (Đen) - Tặng kèm 6 cốc đựng Qinghui "Starry Bộ nồi nâng hấp Sky Top" 9 món + Bếp gốm điện Qiaoming Q9 (Đen) + Khay kéo tay óc chó màu xám xanh "Starry Sky Top" Bộ ấm đun nước nâng 9 món "Starry Sky Top" + Bếp gốm điện Qiao Ming Q9 (đen) + khay nâng melamine màu óc chó xanh xám "Duanqiao" + Bếp gốm điện Jianya Q17 (đen) - tặng 6 Giá đỡ cốc, bộ ấm đun nước 9 món "Duanqiao" + Bếp gốm điện Jianya Q17 (đen) + tay cầm gỗ óc chó -khay kéo thiếc "Duanqiao" Bộ ấm hấp 9 chiếc + Bếp gốm điện Jianya Q17 (đen)) + đĩa melamine màu óc chó, bộ nồi 9 chiếc "Duanqiao" màu xám xanh + bình trà trà đạo + điện Jianya Q17 bếp gốm (đen) + đĩa melamine màu óc chó
Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà Bếp điện gốm sứ pha trà tại nhà làm trà văn phòng trà nhỏ ấm đun nước thủy tinh sôi trà ấm siêu tốc hấp trà

0966.966.381