ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh

MÃ SẢN PHẨM: TD-641840244466 Đã bán 已售 6
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
604,000 đ
sắp xếp theo màu sắc::
ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 23 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
品牌:绿昌明
材质:玻璃
风格:日式
产地:宜兴市
适用人数:4人
类型:其他功夫茶用具
流行元素:纯色
颜色分类:透明一壶四杯套装 (壶650ML 杯120ML)
货号:XTZ-1500-9
主图来源:自主实拍图
茶具类型:整套功夫茶具
配茶盘材质:否
是否手工:是
ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh ấm trà thủy tinh cao cấp Bộ ấm trà thủy tinh hộ gia đình chịu nhiệt độ cao dày trà tách nước nồi đơn nhỏ ấm trà hoa kung fu ấm trà bộ trà bình đun trà thuỷ tinh ấm pha trà thủy tinh

078.82.83.789