Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ

MÃ SẢN PHẨM: TD-629026288007 Đã bán 23 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
290,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ
Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 14 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: cpm·teaset/bộ trà thương hiệu sứ ·bộ trà
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hoa
Phân loại màu sắc: Bình trà cánh hoa nắp tre “hình nón” Nắp trà cánh hoa nắp tre “hình tròn”
Mã sản phẩm: CPM-711
Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ Bình sứ thương hiệu trà hình cánh hoa Bình thủy tinh trong suốt kín gia dụng Nhật Bản Bình bảo quản tiện lợi đựng ngũ cốc, hoa, trái cây hũ đựng trà tử sa hũ đựng trà bằng sứ

078.82.83.789