Bát có mái che Sancai có thể xoay và bay lơ lửng trong gia đình Kung Fu có nắp kiểu cổ điển đầy hoa màu xanh và trắng hình rồng Bát trà năm rồng nổi tiếng trên Internet. pha trà bằng chén khải chén khải pha trà

MÃ SẢN PHẨM: TD-776974101374
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
600,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Bát có mái che Sancai có thể xoay và bay lơ lửng trong gia đình Kung Fu có nắp kiểu cổ điển đầy hoa màu xanh và trắng hình rồng Bát trà năm rồng nổi tiếng trên Internet. pha trà bằng chén khải chén khải pha trà
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 10 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
yếu tố phổ biến phong cách cung điện
nguồn của hình ảnh Ảnh chụp thực tế độc lập
Nguồn gốc huyện đức hóa
Nó có được hướng dẫn sử dụng không? KHÔNG
Vật liệu gốm sứ
thủ công bộ đồ ăn trà trung quốc trắng
sắp xếp theo màu sắc Chiếc liễn treo hoa văn rồng khắp nơi
Bát có mái che Sancai có thể xoay và bay lơ lửng trong gia đình Kung Fu có nắp kiểu cổ điển đầy hoa màu xanh và trắng hình rồng Bát trà năm rồng nổi tiếng trên Internet. pha trà bằng chén khải chén khải pha trà Bát có mái che Sancai có thể xoay và bay lơ lửng trong gia đình Kung Fu có nắp kiểu cổ điển đầy hoa màu xanh và trắng hình rồng Bát trà năm rồng nổi tiếng trên Internet. pha trà bằng chén khải chén khải pha trà Bát có mái che Sancai có thể xoay và bay lơ lửng trong gia đình Kung Fu có nắp kiểu cổ điển đầy hoa màu xanh và trắng hình rồng Bát trà năm rồng nổi tiếng trên Internet. pha trà bằng chén khải chén khải pha trà Bát có mái che Sancai có thể xoay và bay lơ lửng trong gia đình Kung Fu có nắp kiểu cổ điển đầy hoa màu xanh và trắng hình rồng Bát trà năm rồng nổi tiếng trên Internet. pha trà bằng chén khải chén khải pha trà

078.82.83.789