binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà

MÃ SẢN PHẨM: TD-691010610869 Đã bán 7 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,172,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà
binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà
dung tích ::
201mL(đã bao gồm)-300mL(đã bao gồm)
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 27 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Baisenwei
Chất liệu: sứ
Dung tích: 201mL (đã bao gồm)-300mL (đã bao gồm)
Nơi xuất xứ: huyện Đức Hoa
Phân loại màu: Men màu bí mật - [Nồi tay cầm bên] Men màu bí mật - [Nồi cổ]
Mã sản phẩm: BSW-MSY002
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Công nghệ bộ đồ ăn trà: men màu
Cho dù đó là thủ công: có
binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà binh tra gom su Azure cổ gốm bên tay cầm nồi bí mật men màu ấm trà hộ gia đình ấm trà gốm thủ công nồi đơn có giấy chứng nhận hộp quà tặng ấm sứ trắng ấm tích pha trà

078.82.83.789