Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-597198540216
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
309,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước
Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước
Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước
Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước
Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước
Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 13 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
thương hiệu Ban Yi
phong cách Phong cách Nhật Bản
yếu tố phổ biến Ít tươi
sắp xếp theo màu sắc Bóng đường kính lớn 1CM + ống lớn (1 mét), bóng đường kính lớn 1CM + ống lớn (1,5 mét), bóng đường kính lớn 1CM + ống lớn (2 mét), bóng đường kính lớn 1CM + ống lớn (3 mét), bóng lớn 1CM Bóng cỡ nòng + ống lớn (5 mét), bóng ăn mòn đặc biệt (đường kính 1CM) bóng đơn
nguồn của hình ảnh Ảnh chụp thực tế độc lập
Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước Khay trà Banyi Bakelite ống thoát nước có bóng thấm nước Bàn trà Bakelite bàn trà ống thoát nước cặn trà xô bóng thoát nước

078.82.83.789