ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng

MÃ SẢN PHẨM: TD-622121010941 Đã bán Hơn 100 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
1,228,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng
dung tích:
1L trở lên
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 8 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
thương hiệu Hội trường Zhushan
Vật liệu Đồng
dung tích 1L trở lên
phong cách Phong cách Trung Quốc mới
Nguồn gốc khác
yếu tố phổ biến cổ điển
sắp xếp theo màu sắc Mô hình búa cộng với lưới đồng 1500ML Mô hình búa những đám mây tốt lành cộng với lưới đồng 1500ML Xiangyun Utopia cộng với lưới đồng Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió cộng với lưới đồng 1500ML Utopia 1500ML Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió 1500ML Bếp gốm điện im lặng đồng mô hình búa 1500ML Bếp gốm điện im lặng đồng Xiangyun 1500ML Xanadu Bếp gốm điện im lặng đồng 1500ML Mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió Bếp gốm điện im lặng đồng 1500ML mô hình búa bếp gốm điện 1500ML Bếp gốm điện Xiangyun 1500ML Bếp gốm điện Xanadu Bếp gốm điện trơn tru 1500ML mô hình búa cộng với lưới đồng + bếp gốm điện Xiangyun cộng với lưới đồng + bếp gốm điện Xanadu cộng với lưới đồng + gốm điện Lò đang hoạt động trơn tru cộng với lưới đồng + bếp gốm điện Lưới đồng rèn + bếp gốm điện đồng Lưới đồng Xiangyun + bếp gốm điện im lặng đồng Lưới đồng Xanadu + bếp gốm điện im lặng đồng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ lưới đồng + bếp gốm điện im lặng bằng đồng
Số mặt hàng TH-3H
nguồn của hình ảnh Ảnh chụp thực tế độc lập
thủ công bộ đồ ăn trà bán thủ công
Nó có được hướng dẫn sử dụng không? Đúng
ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng ấm trà bằng đồng cổ Đồng nguyên chất dày đồng ấm đun nước ấm đun nước pha trà ấm trà sức khỏe nồi ấm trà hộ gia đình trà bộ pha trà ấm trà bằng đồng ấm trà đồng

Customer Reviews

Thêm ** đậu
2 tháng trước  ·  Xiangyun cộng với lưới đồng/1L trở lên
"Không sao, nước đun sôi không có mùi lạ và có nhiều trọng lượng"
s**s
3 tháng trước  ·  1500ML Xiangyun/hơn 1L
"Nhìn rất đẹp nhưng tôi không có gì để kiểm tra xem đó có phải là đồng thật hay không."
t**2
1 năm trước  ·  1500ML Houde Zhiwu
"Em bé này sẽ càng hoàn hảo hơn nếu có kích thước lớn hơn một chút."
người bạn y khoa
1 năm trước  ·  1500ML Thuyền buồm êm ái / 1L trở lên
"Đánh giá tốt! Hàng chính hãng giá cả hợp lý, dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tình!"

078.82.83.789