Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà

MÃ SẢN PHẨM: TD-803795525457 Đã bán 3 đã bán
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
556,000 đ
sắp xếp theo màu sắc ::
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà
Ghi chú

Số lượng:
Image
Nhiều người đang xem sản phẩm này. 29 người đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng của họ ngay bây giờ.
Thương hiệu: Haomai
Yếu tố phổ biến: tươi và tươi
phong cách: Nhật Bản
Nguồn ảnh chính: ảnh thật độc lập
Mã sản phẩm: dF4N6hG4
Cho dù đó là thủ công: có
Phân loại màu sắc: Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 1 mét (nâu đỏ) Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 1,5 mét (nâu đỏ) Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 2 mét (nâu đỏ) Bóng thoát nước chống ăn mòn + 1 mét ống (trong suốt) Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 1,5 mét (trong suốt) Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 2 mét (trong suốt) Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 1 mét (màu đen) Bóng thoát nước chống ăn mòn + 1,5 -ống mét (đen) Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 2 mét (đen) Bóng thoát nước chống ăn mòn (bóng đơn) Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 1 mét (xám đá) Bóng thoát nước chống ăn mòn + 1,5 mét ống (xám đá) Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 2 mét (xám đá) Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 1 mét (màu dừa thô) Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 1,5 mét (màu dừa thô ) Bóng thoát nước chống ăn mòn + Ống 2 mét (màu dừa nguyên chất)
Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà Ống thoát nước khay trà có bóng thấm hút bàn trà bàn trà ống thoát nước chống đóng băng và chống nấm mốc ống thoát nước bộ ấm trà

Customer Reviews

Du**n
3 ngày trước  Bóng thoát nước chống ăn mòn (bóng đơn)
"Kết cấu và độ dẻo dai rất tốt. Nó sẽ không bị bẹp khi uốn cong. Nó rất dày và có cảm giác dễ chịu khi bạn mở gói. Ngay cả tàn thuốc được cung cấp cũng có chất lượng cao. bạn trả tiền cho."

078.82.83.789